Obecné informace o WinFasu

 • Informační systém WinFAS je vhodný pro firmy, které chtějí mít své podnikání více pod kontrolou (informační rozvoj), ekonomický růst, vstupovat do dalších oblastí podnikání či zavádět nové podnikatelské procesy
 • Informační systém WinFAS je modulární systém, takže jeho komplexnost nezatěžuje ty uživatele, kteří se rozhodnou využívat jen část jeho funkcí. Ani věcně, ani finančně. Na druhé straně jsou používané moduly navzájem provázány a spolupracují podle zásady nic nepořizovat dvakrát.

Uživatelská nastavení (přizpůsobitelnost)

 • Uživatelské prostředí lze přizpůsobit nastavením šablon, maker a řídících číselníků tak, aby pořízení dat probíhalo efektivně a bez chyb.
 • Základní nastavení šablon patří k implementační části dodávky IS WinFAS, ale uživatel je může kdykoliv měnit podle svých aktuálních potřeb.
 • Všechna provedená nastavení je možné uložit pro opětovné použití.
 • Díky provázanosti modulů lze editovat číselníky přímo při pořizování dokladů.

Sestavy (reporting, exporty)

 • Všechnadata lze prohlížet, tisknout a exportovat do formátů pro Office (XLS, DOC, CSV), databáze (dBase) a další aplikace.
 • Sestavy je možné uložit nebo odeslat e-mailem ve formátu PDF, EDI.
 • Jedinečná technologie IQ-sestavy nabízí rychlé vytvoření jakýchkoliv dotazů nad daty včetně náhledu, tisku atd.
 • Manažersky zajímavou formou prezentace je multidimenzionální prohlížeč dat (OLAP) - Manažerská kosta

Cena a licencování

 • Licencování produktu je řešeno formou pronájmu.
 • Výše pronájmu je smluvní dle používaných modulů a počtu počítačů.
 • Výhodou tohoto modelu jsou minimální počáteční výdaje.
 • Bezplatné aktualizace jsou zahrnuty v ceně pronájmu.

Bezpečnost

 • Program je zabezpečen přístupovými právy na úrovni jednotlivých aplikací, funkcí a dat.
 • V archivovaných datech jsou zachována přístupová práva, takže jsou chráněna, i když jsou přemístěna jinam.

Další užitečné informace

Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    22.01.2009    | Článek:    772    |     www.WinFAS.cz