Propagační materiál - Zakázky Propagační materiál

Zakázky

Zakázkový systém je nezbytný pro organizace poskytující služby či servis. K efektivní řízení zakázek je potřeba evidovat jak samotné zakázky a dokumentaci k nim (např.smlouvy), tak zakázkou označovat účetní zápisy jak na nákladové, tak na výnosové straně. A nejen to: zakázkou lze označovat například i pracovní výkony či pohyby zásob. Implementace zakázky do různých modulů umožňuje uživateli prohlubovat a zpřesňovat zakázkové řízení.

Ke každé jednotlivé zakázce můžeme připojit i dokumenty, které se jí týkají (smlouvy, obrázky…), zadat informace o odběrateli, zodpovědné osobě, termínech a ceně. Lze zadat místo zakázky v rámci hierarchie zakázek (tedy nadřízenou zakázku).

Třídění zakázek

  • Subzakázky - Zakázky lze slučovat do hierarchických vztahů, lze tedy sledovat jak jednotlivé subzakázky, tak zakázku celkovou.
  • Skupiny zakázek - Jednotlivé zakázky lze zařazovat do skupin a po skupinách vyhodnocovat.
  • Podmnožiny zakázek - Podmnožinami zakázek si lze zjednodušit práci pro vyhodnocování zakázek v rámci různých subsystémů

Dodávková fakturace dle zakázek

K zakázce lze průběžně vystavovat fakturační dodávky, které lze automaticky shrnovat do faktury na konci měsíce či při vyhotovení zakázky.

Sestavy a rozbory

V IQ sestavách je možné se zakázkami pracovat (vybírat je, zobrazovat), takže výsledkem je komplexní přehled o realizovaných zakázkách ve vazbě na většinu modulů systému. IQ sestavy zakázek jsou provázány s modulem Obchodník, lze je tedy do sestavy zahrnout faktury, které se na zakázku vystavily i peníze.

Ukázky aplikací a sestav

Číselník zakázek
Číselník zakázek
Sestava zakázky
Sestava zakázky
Autor:    Scheib Pavel    | Posl.změna:    10.01.2009    | Článek:    758    |     www.WinFAS.cz