Pozemky

Pozemky

Modul Evidence půdy využívá toho, že informační systém WinFAS sdílí společnou datovou základnu pro všechny agendy, má společné obecné funkce a finanční modul, který umí mimo jiné pracovat se složenkami a provádět zápočty.

Import dat

Není nutné zadávat všechna data ručně. Informační systém WinFAS umožňuje import dat různých formátů, včetně výměnného formátu katastru nemovitostí, nebo provést prvotní nahrání dat z tabulek v Excelu.

Import dat

Není nutné zadávat všechna data ručně. Informační systém WinFAS umožňuje import dat různých formátů, včetně výměnného formátu katastru nemovitostí, nebo provést prvotní nahrání dat z tabulek v Excelu.

Nájmy

Nájmy lze počítat dle zadaných sazeb a metod a zobrazovat je v nejrůznějších uživatelských přehledech.

Export nájmů do účetnictví

Z nájmu je možné automaticky vytvořit závazek, který je pak zpracováván ve finančním a účetním modulu.

Tisk složenek

Přímo z modulu lze tisknout složenky typu B i C. Existuje také možnost exportovat složenky typu B do elektronického formátu, který předáte poště, a ta se už potom sama stará o jejich tisk a rozeslání.

Tisk nájemních smluv

WinFAS umí tisknout nájemní smlouvy pomocí definovaných pevných sestav nebo je uložit jako dokument programu MS Word.

Daň z nemovitostí

U jednotlivých druhů parcel lze evidovat jak daňové ocenění, tak plátce (uživatel / vlastník) daně. Po vyplnění přihlašovacích údajů je možné elektronické podání daně z nemovitostí, nemáte-li připojení k internetu, je i možné si přiznání vytisknout.

Ukázky aplikací a sestav

Aplikace Evidence parcel, LV a OS
Aplikace Evidence parcel, LV a OS
Pořízení smlouvy
Pořízení smlouvyVýplatní listina
Výplatní listinaNáhled do katastru z WinFASu
Náhled do katastru z WinFASu
Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    16.01.2009    | Článek:    752    |     www.WinFAS.cz