Fakturace(Obchodník)

  • Fakturovat lze pomocí dodávek (faktura je vytvořena z několika samostatně vzniklých dodávek).
  • Faktury či fakturační dodávky vznikají i v jiných modulech (Výroba, Penále, ...).
  • Podle požadavků zákazníka lze vytvořit import faktur v různých formátech a strukturách XML.
  • Pravidelně vystavované faktury lze generovat pomocí Periodické fakturace. Tyto faktury mohou být i závazkové (užitečné při pravidelných platbách).
  • Fakturovat je možné v cizí měně.
  • Položky lze předkontovat pro následné automatické zúčtování.
  • Lze vystavit pohledávku za dodavatele (můj závazek). Toto využívají podniky vykupující zemědělské produkty (mlékárny, výkup obilí atp.).
Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    10.01.2009    | Článek:    748    |     www.WinFAS.cz