Propagační materiál - Doprava Propagační materiál

Doprava

Modul Doprava Vám poslouží ať chcete vést pouhý deník jízd, evidovat dopravní prostředky, plánovat jízdy, hlídat pravidelnou údržbu nebo ho můžete používat i jako podklad pro fakturaci, výpočet mzdy, vnitroúčetnictví či evidenci prací na zakázce.

Co lze vyhodnocovat?

 • průměrnou spotřebu PHM za dané období na dopravní prostředek
 • počet ujetých kilometrů
 • počet odpracovaných hodin za dané období
 • výkaz jízd řidiče za dané období

Sestavy

 • Pomocí přehledných sestav lze sledovat
 • spotřebu PHM,
 • čas jízd,
 • kilometry či motohodiny,
 • odpracované hodiny řidiče,
 • soukromé jízdy
 • Sestavy jsou realizovány pomocí Knihy jízd, Puťovky a IQ sestav. Tak lze mít snadný přístup ke všem datům a snadno dohledávat či zobrazovat potřebná data.

Napojení na jiné moduly

 • Číselníky (majetek, stroje, osoby, klienti, ...),
 • Fakturace
 • Mzdy
 • Účetnictví (vnitro)
 • Řízení zakázek

Číselník strojů

slouží k evidenci vozidel, strojů a jejich stavu, údajů pro výpočet silniční daně, umožňuje evidovat dokumenty a fotografie v elektronické podobě.

Kniha jízd

Umožňuje evidenci jízd a využití firemních vozidel.

Puťovka

 • jízd nákladních vozidel
 • přepravy nákladu
 • bezpečnostních přestávek
 • podkladů pro fakturaci
 • mezd
 • vnitroúčetnictví
 • kalkulace zakázek

Servisní protokol

Evidence a přehled servisních zásahů, výdej materiálu ze skladu, fakturace zakázek.

Silniční daň

Výpočet přiznání, tisk formuláře

Ukázky aplikací a sestav

Servisní protokol
Servisní protokol
Pořízení puťovky
Pořízení puťovky
     
Hodnoty práce
Hodnoty práce
     
Využití firemních aut v roce 2008
Hodnoty práce
Autor:    Urban Marek    | Posl.změna:    10.01.2009    | Článek:    747    |     www.WinFAS.cz